არქივი: პასუხები

Home » პასუხები
19/11/2020 0 0
მე ვფიქრობ ვაშლს
23/08/2019 0 0
ara ra gviani, piriqit exla daweulia da sanam daweuli unda moaswro yidva. dges ukve daiwyo fasma cota mateba, davakvirdet aba. me magra velodebi uechveli aicevs.
16/08/2019 0 0
ეხლა არ ღირს, ფასი უეჭველი აიწევს და დაუცადე
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved