ამოტუმბვა და მოშორება (Pump and Dump)

Home » CryptoPhrase » ამოტუმბვა და მოშორება (Pump and Dump)
16/07/2019 by

მიემართება ისეთ სიტუაციას, როდესაც ინვესტორები კონკრეტული კრიპტოვალუტის ფასის გასაზრდელად ყიდულობენ დიდი ოდენობით მონეტებს (ახალი ინვესტორების მოსაზიდად), და შემდეგ ყიდიან დიდი ოდენობით კრიპტოვალუტას მათთვის შესაფერის ზღვრულ ფასად დამატებითი მოგების მიღების მიზნით.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved