ბაზრის კაპიტალიზაცია (Market Cap)

Home » CryptoPhrase » ბაზრის კაპიტალიზაცია (Market Cap)
16/07/2019 by

ბაზრის კაპიტალიზაცია მიემართება იმ ქაღალდის ფულის მთლიან ღირებულებას, რომლის ინვესტიციაც განხორციელდა კრიპტოვალუტების ინდუსტრიაში; გამოიყენება მონეტების დომინირების საილუსტრაციოდ. ბაზრის კაპიტალიზაცია გამოიანგარიშება კრიპტოვალუტის ფასისა და მიმოქცევაში არსებული მიწოდების ნამრავლით.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved