ბაზრის კაპიტალიზაცია (Market Capitalization / Market Cap / MCAP):

Home » CryptoPhrase » ბაზრის კაპიტალიზაცია (Market Capitalization / Market Cap / MCAP):
16/07/2019 by

კრიპტოვალუტის ფასის მთლიანი კაპიტალიზაცია. იგი წარმოადგენს კრიპტოვალუტების რანჟირების ერთ-ერთ მეთოდს კრიპტოვალუტის ფარდობითი ზომის მიხედვით. *იხ. მიმოქცევაში არსებული მიწოდება.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved