ბაზრის კაპიტალიზაცია (Market capitalization)

Home » CryptoPhrase » ბაზრის კაპიტალიზაცია (Market capitalization)
15/11/2019 by

კრიპტოვალუტების ბაზრის მდგომარეობა, რომელიც გამოითვლება ერთი ქოინის ფასის გამრავლებით მათ საერთო რაოდენობასთან. აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა კრიპტოვალუტას განსხვავებული წილი აქვს ბაზარზე კაპიტალიზაციის კუთხით, რადგან განსხვავდება მათი რაოდენობა და ფასი.

© 2018 MyCoins.ge all rights reserved