ბლოკები (Blocks)

Home » CryptoPhrase » ბლოკები (Blocks)
07/11/2019 by

ბლოკები ბლოკჩეინის შემადგენელი კომპონენტებია. ბლოკების “ჯაჭვი” მუდმივად გრძელდება და მას ინფორმაციის ახალ-ახალი ბლოკები ემატება. ბლოკების სრული თანმიმდევრობა ერთდროულად ქსელის ყველა მონაწილის მოწყობილობებზე ინახება და მასში ცვლილებების შეტანა ან მისი გაყალბება შეუძლებელია.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved