ბლოკჩეინი (Blockchain)

Home » CryptoPhrase » ბლოკჩეინი (Blockchain)
16/07/2019 by

ბლოკჩეინი წარმოადგენს კონკრეტული კრიპტოვალუტის ნებისმიერი ტრანზაქციის ციფრული ჩანაწერების ერთობლიობას. იგი შედგება ინდივიდუალური ბლოკებისაგან (იხილეთ ზედა განმარტება), რომლებიც ერთმანეთთან კრიპტოგრაფიული ხელმოწერებით არიან დაკავშირებულები. ნებისმიერ დროს როდესაც ერთი ბლოკის შესაძლებლობები იწურება, ბლოკების ჯაჭვს ახალი ბლოკი ემატება. ბლოკჩეინი განმეორებითად მეორდება და მონაცემები მსოფლიოში არსებულ ათასობით კომპიუტერში ინახება, და თითოეულ ჯერზე დაკოპირებული (გამეორებული) მონაცემები ყოველთვის ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდნენ. ვინაიდან და რადგანაც დაკოპირებული ინფორმაციის ორიგინალი არ ინახება მაინცდამაინც ერთ ლოკაციაზე, ამიტომაც ეწოდება მას დეცენტრალიზებული სისტემა.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved