გამოტოვების შიში (FOMO)

Home » CryptoPhrase » გამოტოვების შიში (FOMO)
16/07/2019 by

აკრონიმი, რომელიც გულისხმობს „გამოტოვების შიშს“ და ინვესტიციების კონტექსტში გამოიყენება. იგი გულისხმობს პოტენციურად მომგებიანი საინვესტიციო შესაძლებლობების გამოტოვების შიშის განცდას და მოგვიანებით აღნიშნულზე წუხილს. * იხ. JOMO (გამოტოვების ბედნიერება)

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved