გაყიდვის კედელი (Sell Wall)

Home » CryptoPhrase » გაყიდვის კედელი (Sell Wall)
16/07/2019 by

როდესაც კრიპტოვალუტას  გაყიდვის პროცესში დიდი მოცულობის მოთხოვნის შეზღუდვა ედება (კონკრეტული ღირებულების მიღწევისას), ამ პროცესს გაყიდვის კედელი ეწოდება. ეს კრიპტოვალუტის ღირებულებას ზღუდავს ამ კონკრეტულ მაჩვენებლზე, რადგან სავარაუდოდ დავალების შესრულებისთანავე მიწოდება გადაუსწრებს მოთხოვნას.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved