გრძელი პოზიცია (long position)

Home » CryptoPhrase » გრძელი პოზიცია (long position)
07/02/2020 by

გრძელი პოზიცია, საქონლის ან ვალუტის შეძენაა იმ მოლოდინით, რომ მისი ღირებულება აიწევს. გრძელი პოზიციის დაკავება არის ხარული ხედვა.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved