დადასტურება (Confirmation)

Home » CryptoPhrase » დადასტურება (Confirmation)
16/07/2019 by

დადასტურება ნიშნავს, რომ კრიპტოსავალუტო ტრანზაქცია შემოწმებულია (ვერიფიცირებულია მოპოვების პროცესის გავლით) და დამატებულია იმ ბლოკში, რომელიც ამავდროულად სხვა მრავალ ტრანზაქციასაც მოიცავს. დადასტურებები (მრავლობით ფორმაში) წარმოადგენენ ბლოკების ერთობლიობას, რომლებიც ერთდროულად მოიცავენ ბლოკჩეინში დამატებულ კიდევ უფრო მეტ ტრანზაქციებს.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved