დავალების შეზღუდვა/ყიდვის შეზღუდვა/გაყიდვის შეზღუდვა (Limit Order/Limit Buy/Limit Sell)

Home » CryptoPhrase » დავალების შეზღუდვა/ყიდვის შეზღუდვა/გაყიდვის შეზღუდვა (Limit Order/Limit Buy/Limit Sell)
16/07/2019 by

თუ შევიმუშავებთ წესს, რომლის საშუალებითაც კონკრეტულ ფასად ვიყიდით ან გავყიდით კრიპტოვალუტას, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვზღუდავთ დავალებას. მაშინ როდესაც მოვაჭრეები განათავსებენ ყიდვის ან გაყიდვის დავალებას, სისტემა ავტომატურად ეძებს შესაბამის შეზღუდულ დავალებებს.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved