დათვური ტრენდი (Bearish Trend)

Home » CryptoPhrase » დათვური ტრენდი (Bearish Trend)
15/11/2019 by

ეს არის ფინანსური აქტივების გარკვეული ჯგუფების მდგომარეობა ფინანსურ ბაზარზე, რომლის მიხედვითაც ამ აქტივების ფასი მცირდება ან მოსალოდნელია მათი შემცირება. ინვესტორები კი პესიმიზმით არიან განწყობილები.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved