დეცენტრალიზებული აპლიკაცია (Decentralized Application)

Home » CryptoPhrase » დეცენტრალიზებული აპლიკაცია (Decentralized Application)
16/07/2019 by

კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც მონაცემების შესანახად ბლოკჩეინს იყენებს, მუშაობს ავტომატურად, არ ოპერირებს და არ კონტროლდება ერთი ცენტრალური ერთეულიდან, წარმოადგენს ღია წყაროს და მისი ქმედითუნარიანობის მოტივატორს მომსახურების სარგებელი ან თავად კრიპტოვალუტები წარმოადგენენ.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved