ეთერიუმი (Ethereum)

Home » CryptoPhrase » ეთერიუმი (Ethereum)
16/07/2019 by

ეთერიუმი შეიქმნა ვიტალიკ ბუტერინის მიერ, და იგი ცნობილია როგორც დეცენტრალიზებული ღია წყაროს პლატფორმა, რომელიც ძირითადად ფოკუსირებულია ჭკვიანი კონტრაქტების შესრულებასა და დეცენტრალიზებული აპლიკაციების კოდების (DApps) აღსრულებაზე.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved