ვეშაპი (Whale)

Home » CryptoPhrase » ვეშაპი (Whale)
16/07/2019 by

ტერმინი, რომელიც აღწერს უკიდურესად მდიდარ ინვესტორებს ან მოვაჭრეებს, რომლებსაც ბაზრის მანიპულირებისათვის საკმარისი სახსრები გააჩნიათ.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved