ზღვრული დათვის პოზიცია (Margin Bear Position)

Home » CryptoPhrase » ზღვრული დათვის პოზიცია (Margin Bear Position)
16/07/2019 by

იგი წარმოადგენს ისეთ შემთხვევას, როდესაც ინვესტორები იმყოფებიან „მოკლევადიან“ პოზიციაში.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved