თეთრი ფურცელი (White Paper)

Home » CryptoPhrase » თეთრი ფურცელი (White Paper)
24/01/2020 by

დეველოპერები, რომლებიც ქმნიან ციფრულ ვალუტას, ჩვეულებრივ, ამ ნოვატორული აქტივებისათვის წარმოადგენენ დოკუმენტს, რომელსაც თეთრი ფურცელი ეწოდება. ეს დოკუმენტები შეიცავს სრულ ინფორმაციას ამ ციფრული ერთეულის და მისი ძირითადი ტექნოლოგიის შესახებ.

© 2018 MyCoins.ge all rights reserved