კრიპტოვალუტა (Cryptocurrency)

Home » CryptoPhrase » კრიპტოვალუტა (Cryptocurrency)
16/07/2019 by

კრიპტოვალულტები (ცნობილი როგორც ციფრული მონეტები) წარმოადგენენ ციფრულ ვალუტებს, რომლებიც მხოლოდ საკუთარ ბლოკჩეინზე არიან ხელმისაწვდომები. ტერმინმა შეიძლება შეცდომაში შეგვიყვანოს, რადგან კრიპტოვალუტა რეალურად წარმოადგენს ე.წ „კომპიუტერულ ფაილს“, რომელსაც აქვს ღირებულება და ამავდროულად შესაძლებელია მომხმარებლებს შორის გაცვლა. კრიპტოვალუტის ფლობა ნიშნავს, რომ ინდივიდი ფლობს განსაკუთრებულ „კოდს“ (ცნობილი როგორც კონფიდენციალური კოდი), რომელიც მას აძლევს წვდომას კონკრეტული რაოდენობის მონეტაზე. მონეტები თავის მხრივ, განთავსებულია მონაცემების მთავარი ჩანაწერების გადანაწილებაზე, რომელიც ბლოკჩეინის სახელით არის ცნობილი.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved