მიმოქცევაში არსებული მიწოდება / ან უბრალოდ მიწოდება (Circulating Supply)

Home » CryptoPhrase » მიმოქცევაში არსებული მიწოდება / ან უბრალოდ მიწოდება (Circulating Supply)
16/07/2019 by

კონკრეტული კრიპტოვალუტის მიწოდების მთლიანი რაოდენობა, რომელიც ხელმისაწვდომია სავაჭროდ საზოგადოებისათვის. ზოგიერთი მონეტა შესაძლოა დაიბლოკოს, დაიჯავშნოს ან განადგურდეს, რის შედეგადაც ის შესაძლოა აღარ იყოს  საჯარო ვაჭრობისთვის ხელმისაწვდომი.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved