მოკლე, ან მოკლე პოზიცია (short or short position)

Home » CryptoPhrase » მოკლე, ან მოკლე პოზიცია (short or short position)
16/07/2019 by

მოკლე ან მოკლე პოზიცია იქმნება მაშინ როდესაც ტრეიდერი/მოვაჭრე ყიდის ფასიან ქაღალდს იმ განზრახვით, რომ შემდეგ იგი ხელახლა იყიდოს ან დაფაროს მოგვიანებით დაბალ ფასად.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved