გრძელი პოზიცია (long position)

Home » CryptoPhrase » გრძელი პოზიცია (long position)
16/07/2019 by
გრძელი პოზიცია, ასევე ცნობილი როგორც უბრალოდ  გრძელი – არის აქციების, საქონლის ან ვალუტის შეძენა იმ მოლოდინით, რომ მისი ღირებულება აიწევს. გრძელი პოზიციის დაკავება არის ხარული ხედვა.
მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved