მოკლე პოზიცია (short position)

Home » CryptoPhrase » მოკლე პოზიცია (short position)
14/02/2020 by

მოკლე პოზიცია იქმნება მაშინ, როდესაც ტრეიდერი ყიდის ფასიან ქაღალდს იმ განზრახვით, რომ შემდეგ იგი ხელახლა იყიდოს ან დაფაროს მოგვიანებით დაბალ ფასად.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved