მოპოვება (Mining)

Home » CryptoPhrase » მოპოვება (Mining)
16/07/2019 by

მოპოვება წარმოადგენს ისეთ პროცესს, როდესაც გამოანგარიშების სიმძლავრე ვრცელდება განხორციელებული ტრანზაქციების დამუშავებასა და ვერიფიკაციაზე. მოპოვების პროცესი კი თვის მხრივ ეფექტურად აბავს ბლოკებს ბლოკჩეინზე (აღნიშნული ბლოკები მოიცავენ უკანასკნელ პერიოდში განხორციელებულ ყველა ტრანზაქციას).

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved