მძიმე წინაღობა (Hard fork)

Home » CryptoPhrase » მძიმე წინაღობა (Hard fork)
16/07/2019 by

წინაღობა, რომლიც წინა პერიოდში ბლოკჩეინში დარეგისტრირებულ არავალიდურ ტრანზაქციებს აკონვერტირებს ვალიდურ ტრანზაქციებად ან პირიქით. აღნიშნული წინაღობის გადასაჭრელად, ქსელის ყველა კვანძი უახლეს პროტოკოლამდე უნდა განახლდეს.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved