პირველადი მონეტის შეთავაზება (Initial Coin Offering (ICO)):

Home » CryptoPhrase » პირველადი მონეტის შეთავაზება (Initial Coin Offering (ICO)):
16/07/2019 by
კაპიტალური რესურსების მოძების ერთ-ერთი სახეობა, სადაც ადრეული საფეხურის კომპანიებისათვის კრიპტოვალუტები გამოიყენება როგორც კაპიტალის ზრდის ერთ-ერთი საშუალება. ბოლო ბერიოდში დიდი განხილვის (და კრიტიკის) საგნად იქცა გახშირებული თაღლითობებისა და საბაზრო მანიპულაციების გამო.
მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved