პროგრამული საფულე (Software Wallet)

Home » CryptoPhrase » პროგრამული საფულე (Software Wallet)
16/07/2019 by

პროგრამული საფულეები (საყოველთაოდ ცნობილი როგორც პროგ. საფულეები) წარმოადგენენ კრიპტოსავალუტო საფულეებს რომლებიც დაფუძნებულები არიან პროგრამულ უზრუნველყოფაზე. პროგ. საფულეების სამი ფორმა არსებობს: სამუშაო მაგიდის საფულეები, მობილური საფულეები და ვებ საფულეები. პროგ. საფულეები ე.წ. ცხელი საცავის ფორმას მიეკუთვნებიან.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved