პროგრამული წინაღობა (Soft Fork)

Home » CryptoPhrase » პროგრამული წინაღობა (Soft Fork)
16/07/2019 by

ბლოკჩეინის სისტემაში არსებული წინაღობა, სადაც ადრე მოქმედი გარიგებები უმოქმედო გარიგებად გარდაიქმნება. პროგრამული წინაღობა უკუმიმართულებით-თავსებადია, რადგან ძველი კვანძები რომლებიც ძველი პროტოკოლის მიხედვით ფუნქციონირებენ ახალ ტრანზაქციებს უგულვებელყოფის ნაცვლად მოქმედ ტრანზაქციებად განიხილავენ. პროგრამული წინაღობის სამუშაოდ მომპოვებელთა უმეტესობას, რომლებიც ქსელს საჭირო სიმძლავრეს აწვდიან, ახალ პროტოკოლზე მორგება (გადასვლა) მოუწევთ.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved