პროტოკოლი (Protocols)

Home » CryptoPhrase » პროტოკოლი (Protocols)
16/07/2019 by

წესების ერთობლიობა, რომელიც განსაზღვრავს ქსელში მონაცემების მიმოცვლას.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved