საფულე (Wallet)

Home » CryptoPhrase » საფულე (Wallet)
16/07/2019 by

საფულე განისაზღვრება უნიკალური კოდით, რომელიც მის “მისამართს” წარმოადგენს ბლოკჩეინზე. საფულის მისამართი საჯაროა, თუმცა მის შიგნით მოთავსებულია მთელი რიგი კონფიდენციალური გასაღებები, რომლებიც თავის მხრივ განსაზღვრავენ როგორც ბალანსის მფლობელს ისე ბალანსის მოცულობას. იგი შეიძლება არსებობდეს პროგრამულ, ტექნიკურ, ქაღალდის ან სხვა ნებისმიერ ფორმაში.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved