საჯარო გასაღები (PUBLIC KEY)

Home » CryptoPhrase » საჯარო გასაღები (PUBLIC KEY)
16/01/2020 by

უნიკალური მისამართი, რომელშიც შედის ნომრები და ასოები და გასცემ კრიპტოვალუტების მისაღებად. ის საბანკო ანგარიშის მსგავსია, უბრალოდ ტრადიციული ვალუტისგან განსხვავებით მასზე კრიპტოვალუტები გერიცხება.

© 2018 MyCoins.ge all rights reserved