სიმბოლო (Token)

Home » CryptoPhrase » სიმბოლო (Token)
16/07/2019 by

კრიპტოვალუტის „მონეტა“ მოიხსენიება როგორც მისი სიმბოლო. ფაქტიურად, იგი წარმოადგენს ციფრულ კოდს, რომელიც განსაზღვრავს მონეტის იმ წილს, რომელსაც შეიძლება ფლობდე, ყიდიდე და ყიდულობდე.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved