სიღრმისეული დიაგრამა (Depth Chart)

Home » CryptoPhrase » სიღრმისეული დიაგრამა (Depth Chart)
16/07/2019 by

გრაფიკი, რომელიც გვიჩვენებს ყიდვაზე მოთხოვნისა (შემოთავაზებული ფასები) და გაყიდვაზე მოთხოვნის (მოთხოვნილი ფასები) დიაგრამას, რომელიც დაფუძნებულია შეზღუდული ოდენობის საერთო მოთხოვნებზე. დიაგრამა გვიჩვენებს იმ წერტილს, თუ როდის არის ყველაზე მეტად მოსალოდნელი ბაზრის მიერ ტრანზაქციის მიღება და დამუშავება.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved