სკრიპტი (Scrypt)

Home » CryptoPhrase » სკრიპტი (Scrypt)
16/07/2019 by

ალგორითმი, რომელიც გასაღების გაშიფვრისას შემთხვევითი წვდომის მეხსიერების სერიოზულ რაოდენობას მოიხმარს. შესაბამისად სისტემა ჰაკერებისათვის ძნელად თავდასასხმელი ხდება. მიუხედავდ მისი მართლწერისა, სკრიპტი წარმოითქმევა როგორც ესკრიპტი.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved