ტრანზაქციის საკომისიო (Transaction Fee)

Home » CryptoPhrase » ტრანზაქციის საკომისიო (Transaction Fee)
16/07/2019 by

როგორც წესი, მომპოვებლებს, რომლებიც ჩართულები არიან ბლოკჩეინის სისტემაში ტრანზაქციის წარმატებით განხორცილებაში, ძალიან მცირე თანხა გადაეცემათ შესრულებული დავალებისათვის. ეს საფასური შეიძლება დამოკიდებული იყო ტრანზაქციის სირთულეზე და მთლიანი ქსელის შესაძლებლობებზე დროის კონკრეტულ მომენტში. ამავდროულად, თუ რომელიმე ბირჟა ჩართულია ტრანზაქციის წარმატებით შესრულებაში, მან შესაძლოა შეამციროს საერთო ტრანზაქციის საკომისიოს მოცულობა.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved