შიში გაურკვევლობა ეჭვი (შ.გ.ე.) – (FUD)

Home » CryptoPhrase » შიში გაურკვევლობა ეჭვი (შ.გ.ე.) – (FUD)
16/07/2019 by

იგი წარმოადგენს ნებისმიერი ფორმით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც საზოგადოებაში იწვევს შიშს, გაურკველობას და ეჭვს. კრიპტოსავალუტო სამყაროში, შ.გ.ე.-ს ძირითადად ავრცელებენ ისეთი ინდივიდები, რომლებიც გამიზნულად ცდილობენ კონკრეტული მონეტის ფასებით მანიპულაციას. შ.გ.ე. ასევე შესაძლებელია უნებლიედ ჩამოყალიბდეს კრიპტოსავალუტო ახალი ამბების არასწორად ინტერპრეტაციის გამო.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved