ცენტრალიზებული (Centralized)

Home » CryptoPhrase » ცენტრალიზებული (Centralized)
16/07/2019 by

მოწყობის ისეთი სტრუქტურა, სადაც ქსელური კვანძების მცირე რაოდენობა მთლიანი ქსელის კონტროლის ქვეშ იმყოფება.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved