ციფრული ვალუტა (Digital Currency)

Home » CryptoPhrase » ციფრული ვალუტა (Digital Currency)
17/10/2019 by

ციფრული ვალუტა ელექტრონულად იქმნება და ელექტრონულადვე ინახება. ტრადიციული ვალუტებისგან განსხვავებით, რომლებსაც ბეჭდავენ (ლარი, დოლარი, ევრო), ციფრულ ვალუტას აწარმოებენ ფიზიკური პირები ან ბიზნესმენები სპეციალური კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით, რომლებიც მათემატიკური ალგორითმების ამოსახსნელად შეიქმნა.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved