წინაღობა (Fork)

Home » CryptoPhrase » წინაღობა (Fork)
16/07/2019 by

წინაღობა წარმოადგენს ბლოკჩეინის ალტერნატიულ ვერსიად დაყოფას. წინაღობები შეიძლება წარმოიშვას საზოგადოების წევრებს, დეველოპერებსა და მომპოვებლებს შორის უთანხმოებისას იმის თაობაზე თუ რა მიმართულებით უნდა წარიმართოს კრიპტოსავალუტო პროექტი. მსგავსი ტიპის უთანხმოებამ შეიძლება ახალი მართვის წესების შექმნა გამოიწვიოს (ცნობილი როგორც პროტოკოლი) , რაც საბოლოოდ ან ამძიმებს არსებულ სიტუაციას ან ამსუბუქებს შექმნილ წინაღობებს.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved