ჰაშინგი (hashing)

Home » CryptoPhrase » ჰაშინგი (hashing)
29/11/2019 by

ჰაშინგი პროცესია, რომლის დროსაც ხდება კომპიუტერული პროგრამის მიერ ინფორმაციის გარდაქმნა გარკვეული სიგრძის ციფრებად და ასოებად.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved