ხარული ბაზარი (Bull market)

Home » CryptoPhrase » ხარული ბაზარი (Bull market)
21/08/2019 by

“ხარული ბაზარი“(Bull market), ეს არის ფინანსური აქტივების გარკვეული ჯგუფების მდგომარეობა ფინანსურ ბაზარზე, რომლის თანახმადაც ამ აქტივების ფასი იზრდება ან მოსალოდნელია მათი ზრდა.

ხარული ბაზარი, ხასიათდება პოზიტიური განწყობით, ინვესტორთა მაღალი ნდობის კოეფიციენტითა და მოლოდინით, რომ ძლიერი შედეგები, კიდევ უფრო გაძლიერდება დროის გაკრვეულ პერიოდამდე.

მას ასევე მოიხსენიებენ, როგორც „Bull Run”-ს, ეგრეთწოდებული „ხარული გარბენს“, Blog.MyCoins-ზე კი ვსარგებლობთ შემდეგი ტერმინით – „ხარული ტრენდი“.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved