იცნობდე შენს მომხმარებელს /ი.შ.მ. (KYC):

Home » CryptoPhrase » იცნობდე შენს მომხმარებელს /ი.შ.მ. (KYC):
16/07/2019 by

წარმოადგენს აკრონიმს „იცნობდე შენს მომხმარებელს“-ათვის და იგი მიემართება პროექტის ან ფინანსური ინსტიტუტის მიერ მომხმარებლის იდენტიფიცირების (ვერიფიკაციის) ვალდებულების აღებას გლობალური ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონმდებლობის კვალდაკვალ.

მეტი
© 2020 MyCoins.ge all rights reserved